Obchod a služby

Hotely s Bazénem – Přehled hotelů (v ČR a v zahraničí) provozujících bazén, wellnes služby, a ostatní (vodní i mimovodní) aktivity.

Bioplynové stanice – Prodej a servis zařízení ke zpracování bioodpadu s využitím procesu anaerobní fermentace, jejímž hlavním produktem je bioplyn.

Společnost FYTOLASER – Společnost nabízející zemědělcům laserové ošetření osiva metodou „FYTOLASER“, která zvyšuje jeho energetický potenciál.