Obnovitelné zdroje

Biomasa je v širším slova smyslu veškerá hmota všech organismů. Základním producentem biomasy jsou rostliny, které jsou schopné využitím fotosyntézy produkovat sacharidy a následně bílkoviny. Jedná se o syntézu atmosférického CO2 a vody za pomoci energie slunečního záření. Základním stavebním prvkem živé hmoty – biomasy – je uhlík a uhlíková vazba, která obsahuje energii. Je tedy jen otázkou vhodné technologie jak tento potenciál využít a zda je to ekonomicky výhodné.

Využití biomasy je v rámci BONEFARITA GROUP jedním z pilířů v rámci efektivního hospodaření na zemědělské půdě.